UPUTSTVA

za pravilno korišćenje Kirby sistema

Kako pravilno koristiti aparat

Rad sa glavom

Uključivanje

1. Uključiti aparat (ON/OFF)
2. Prebaciti na crveno (DRIVE)
3. Spustiti glavu do promene zvuka

Isključivanje

1. Prebaciti na sivo (NEUTRAL)
2. Podići glavu
3. isključiti aparat (ON/OFF)

Napomena

Kada aparat radi sa crevom uvek mora da bude na sivom prekidaču (NEUTRAL)


Video uputstva

YouTube kanal


Početak rada sa Kirby sistemom


Korišćenje Kirby sistema


Priključci Kirby sistema


Dodatni pribor Kirby sistema


Redovno održavanje Kirby sistema


Zamena remena Kirby sistema


Zamena kese Kirby sistema


Zamena četke Kirby sistema